THK HSR-B Block | 养贞(烈力)轴承
我们 我们 我们 我们 ES CN

THK HSR-B Block

LM滑块的法兰具有通孔。 用于桌子不能有通孔安装螺栓的地方。

型号。 外形尺寸 基本额定载荷
径向
高度
中号
宽度
w ^
长度
大号
C H 沥青
F
d 1 xd 2 xh 动态
评分
C
静态的
评分
C 0
毫米 毫米 毫米 毫米 毫米 毫米 毫米 毫米 (KN) (KN)
HSR15B1SS BLOCK 24 47 56.6 38 三十 4.5 60 4.5x7.5x5.3 10.9 15.7
HSR15B1SSC1块 24 47 56.6 38 三十 4.5 60 4.5x7.5x5.3 10.9 15.7
HSR20B1SS BLOCK 三十 63 74 53 40 6 60 6x9.5x8.5 19.8 27.4
HSR20B1SSC1块 三十 63 74 53 40 6 60 6x9.5x8.5 19.8 27.4
HSR25B1SS BLOCK 36 70 83.1 57 45 7 60 7x11x9 27.6 36.4
HSR25B1SSC1块 36 70 83.1 57 45 7 60 7x11x9 27.6 36.4
HSR30B1SS BLOCK 42 90 98 72 52 9 80 9x14x12 40.5 53.7
HSR30B1SSC1块 42 90 98 72 52 9 80 9x14x12 40.5 53.7
HSR35B1SS BLOCK 48 100 109.4 82 62 9 80 9x14x12 53.9 70.2
HSR35B1SSC1块 48 100 109.4 82 62 9 80 9x14x12 53.9 70.2
HSR45B1SS BLOCK 60 120 139 100 80 11 105 14x20x17 82.2 101
HSR45B1SSC1块 60 120 139 100 80 11 105 14x20x17 82.2 101
HSR55B1SS BLOCK 70 140 163 116 95 14 120 16x23x20 121 146
HSR55B1SSC1块 70 140 163 116 95 14 120 16x23x20 121 146
HSR65B1SS BLOCK 90 170 186 142 10 16 150 18x26x22 195 228
HSR65B1SSC1块 90 170 186 142 10 16 150 18x26x22 195 228
导航